Future Dialog arendusosak 2014-2020.4.04.22-2301

Future Dialog OÜ viib perioodil 01.05.2022 – 28.02.2023 ellu arendusosaku projekti nr 2014-2020.4.04.22-2301. Projekti raames teostatav tootearendus võimaldab tulevikus Eesti kohalikel omavalitsustel viia meie rakenduses läbi õiguslikult siduvaid küsitlusi ja veenduda hääletuste korral, et just arutluse all olevasse valda sisse kirjutatud elanikud saavad osaleda konkreetsetel küsitlustel või hääletustel tagades meie rakenduses läbiviidavate kvaliteet- ja arvamusuuringute tulemuste õiguspärasuse. Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditega toetatakse projekti EAS Arendusosaku toetuse meetmest 35 000 € kaasrahastusega.

Future Dialog development project 2014-2020.4.04.22-2301

Future Dialog OÜ carries out development project no. 2014-2020.4.04.22-2301 in between 01.05.2022 and 28.02.2023. The product development will able local governments of Estonia to conduct legally binding surveys through Future Dialog application and make sure that only the residents registered in the municipality can participate in specific surveys and votes, ensuring the legitimacy and quality of the votes and the results. The European Regional Development Fund will support the project with a €35,000 co-financing from the EAS Arendusosak support measure.


Let’s talk about how Future Dialog can help you understand your community better!

Book a demo